Technické listy


Údaje uvedené v technických listech odpovídají našim zkušenostem a technickým znalostem: nezbavují naše zákazníky provádění vlastních předběžných zkoušek k určení vhodného použití.

Další technické údaje a informace o speciálních cyklech aplikace vyžádejte u našeho technického servisu.