Představení firmy


ODBORNÁ NATĚRAČSKÁ FIRMA

Představujeme Vám naší firmu,

která vznikla v roce 1992 otevřením prodejny barev a laků a postupně se její činnost rozvíjela o povrchovou úpravu ve stavebnictví, kde provádíme speciální a běžné nátěry a malby. Vlastníme vysokotlaké (airless) a vzduchové zařízení jehož pomocí naší zkušení pracovníci provádějí úpravu povrchů.

Naší specializací je :

  • PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
  • POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Vlastníme certifikáty na provádění aplikací!

S protipožárními nátěry a materiály se setkáváme stále častěji při výstavbě nových výrobních, prodejních hal nebo i v bytové výstavbě. V oblasti protipožární ochrany staveb dochází postupně ke sjednocování legislativy s Evropskou unií a význam této oblasti dále roste. Požáry obytných, administrativních a průmyslových budov přinášejí rozsáhlé ztráty na majetku a představují velké riziko pro zdraví a životy lidí. Nejjednodušším a přitom vysoce účinným opatřením je prevence, tedy použití ochranných protipožárních nátěrů, které chrání použité stavební materiály proti účinkům tepla a sálání plamene. Aplikace protipožárních nátěrů patří mezi systémově náročné ošetření ocelových a dřevěných konstrukcí z hlediska zajištění požární ochrany.  Je nutné dodržet veškeré podmínky stanovené pro aplikaci. Jsme schopni posoudit daný typ konstrukce podle zadané požární odolnosti na jakou tloušťku nátěru se provede ochrana protipožárním nátěrem. Během aplikace provádíme kontroly tloušťky nátěru měřícím přístrojem. Dodáváme měřící protokoly a veškerou technickou dokumentaci a certifikáty.

DALŠÍ SLUŽBY