VORTEX – 0643


Lesklý ve vodě rozpustný alkydický email  

22/09/10 LRC/nz

 

Popis a použití

VORTEX je ve vodě rozpustný leskly email na bázi alkydických pryskyřic v emulzi s rychlým schnutím, snadnou aplikací, vynikajícím roztíráním, zvýšenou krycí schopností; uschlý film je odolný vůči atmosférickým vlivům a má dobrou elastičnost, aniž by vykazoval blokační jevy.

Může se aplikovat jak v interiérech tak v exteriérech na různé typy podkladů, které se vhodným způsobem připraví.

Výrobek se může obarvit pomocí tintometrického systému ADVANCE HT.

 

Technické parametry

Barva :                                                bílá a odstíny ze vzorníku

Druh pojiva :                            modifikované alkydické pojivo

Vzhled suchého filmu :             lesklý  (UNI 10795) 75 ÷ 85 gloss (Gardner 60°)

Specifická hmotnost :               bílý 1.29 kg/l ( ± 0.02)

Viskozita :                                3000 ÷ 4000 mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 4

Indikativní praktická spotřeba* : 6 ÷ 7 m²/l při dvou vrstvách.

Stabilita při skladování :            12 měsíců v neporušeném obalu.

* Spotřeba je počítána na doporučený nános na rovný a pravidelný povrch.

Poznámka: Údaje byly zjišťovány při teplotě 20°C.

 

Výrobek je v souladu se směrnicí 2004/42/CE-IIA(l) maximální obsah COV: 130 g/l (2010)

 

Způsob aplikace

Všeobecné podmínky :                              Smáčivost ve vodě rozpustných výrobků je nižší oproti

rovnocenným výrobkům rozpustným v rozpouštědlech. Vyčištění

podkladu musí být velmi pečlivé a je nezbytnou podmínkou

dobrého výsledku lakování.

Příprava podkladu :                                    ŹELEZNÉ POVRCHY: odstranit všechny stopy rzi,  okují,

mastnoty a vlhkosti; odbrousit starý lak, který má špatnou

přilnavost. Aplikovat ve vodě rozpustný KORINTHOS PRIMER

série 0717 nebo OXITE série 1010 nebo PRIMING COAT kód

1243; po zaschnutí aplikovat 1 nebo 2 vrstvy VORTEXU.

DŘEVĚNÉ POVRCHY: obrousit a připravit základ aplikováním laku WOOD PRIMER kód 0641,rozpustný ve vodě, nebo FONDOPAC EXTRA kód 1002 na bázi rozpouštědla.

POZINKOVANÉ POVRCHY, HLINÍK, PVC: vhodné jsou naše výrobky KORINTHOS PRIMER, PRIMING COAT.

 

Příprava výrobku :                                       Míchejte, dokud nedosáhnete stejnoměrné barvy a konzistence

 

Způsob aplikace :                                        Štětcem – válečkem – stříkáním

Ředění v hmotnosti/objemu:                             5 ÷ 10% vodou pro aplikaci štětcem nebo válečkem

10 ÷ 15% při aplikaci stříkáním

 

Doporučené nánosy:                                        50 ÷ 60 μm suchý nános dosažený dvěma vrstvami

Sušení na vzduchu  při 20°C :                           V bezprašném prostředí : 20 minut

a relativní vlhkosti 65%                                                 Na dotek : 8 hodin

Do hloubky : 24 ÷ 36 hodin

 

Možno přelakovat:                                                       čekat mezi aplikacemi 4 ÷ 5 hodin.

 

POZNÁMKY: Nepracujte za mlhy či za deště, ani při U.R. větším než 75%.

Teplota podkladu a prostředí musí být v intervalu od + 5 do  35°C.

Nátěry v exteriérech musí být chráněny před deštěm alespoň 24 hodin, až do úplného uschnutí.

 

CHRAŇTE PŘED MRAZEM. Během skladování uchovávejte výrobek při teplotě od + 5 do 35°C.

 

Údaje uvedené v tomto technickém listu odpovídají našim zkušenostem a technickým znalostem: nezbavují naše zákazníky provádění vlastních předběžných zkoušek k určení vhodného použití. Další technické údaje a informace o speciálních cyklech aplikace vyžádejte u našeho technického servisu.