STELLA – 0791


Dekorační zrnitý vrchní materiál se sametovým efektem             

Popis a použití

STELLA je email, jehož pigmentace s vrstvenou strukturou umožňuje dosahovat mimořádné chromatické efekty i vynikající ochranu ošetřované konstrukce. Složení pojiva nabízí vysokou přilnavost k různým druhům podkladů a přitom zaručuje odolnost vůči otěru, vůči vlhkosti i slunečním paprskům. Materiál je určen k aplikaci v interiérech nebo exteriérech, jak v moderním prostředí, tak na tradiční konstrukce a tradiční řešení. Výrobek je možné barvit tintometrickým systémem ADVANCE HT.

Technické parametry

Barva :                                                : viz složku

Druh pojiva                              : akrylová emulze

Vzhled suchého filmu               : s matným efektem

Specifická hmotnost                 : 1,41 kg/l (+ 0.05)

Viskozita                                  : 5000 ÷ 6000 mPa.s Brookfield RVT 20 rpm  4 s

Indikativní praktická spotřeba*   : 6 ÷ 7 m²/l při dvou vrstvách

Stabilita při skladování              : 24 měsíců v neporušeném obalu.

* Spotřeba je počítána na doporučený nános na rovný a pravidelný podklad.

Poznámka: Uvedené údaje byly zjišťovány při teplotě 20°C. Výrobek odpovídá směrnici 2004/42/CE-IIA(i) pro maximální obsah těkavých organických látek (COV): 140g/l (2010).

Způsoby aplikace

Příprava podkladu  Železné povrchy: lakovaný povrch musí být suchý, bez prachu, rzi a starých nepřilnavých nátěrů. Pečlivě jej odmastěte a natřete ve vodě rozpustným přípravkem proti rzi KORINTHOS PRIMER série 0717 a pak jednou nebo dvěma vrstvami materiálu STELLA se 6 ÷ 8 hodinovou pauzou mezi vrstvami. Pozinkované povrchy: pečlivě vyčistěte od okují, mastnoty a povrchového zoxidování; perfektně povrch odmastěte roztokem ředidla s mořicím účinkem a aplikujte email STELLA.Hliník, lehké slitiny a sklo:  zkontrolujte, zda je povrch suchý, pečlivě vyčištěný a odmaštěný. PVC/ABS:  ručně  očistěte. Dřevo:  obruste a připravte podklad přípravkem FONDOPAC EXTRA série 1002.Interiérové zdivo:  podklad musí být vyzrálý, nedrobivý a čistý (bez mastnot, oleje nebo jiných znečišťujících činidel). V případě poškozených povrchů odstraňte všechny stopy nedržící staré malby i eventuální zvětralé povrchy. Je-li na podkladu plíseň nebo řasy, proveďte ošetření čisticím  přípravkem DECISO kód 0610, stěnu umyjte a až dokonale uschne, aplikujte sanační přípravek RENOVO kód 0602. Eventuální nerovnosti omítky vyrovnejte produktem IMPA RAS kód 0542 a ošetřené části ponechte vyzrát: zatmelte a vyrovnejte otvory, praskliny a nerovnosti výrobkem IMPASTUK UNIVERSAL  EXTRA  série 0401, výrobkem IMPASTUK POLVERE kód 0410 nebo IMPASTUK POLVERE EXTRA kód 0418. Pak aplikujte jednu vrstvu izolačního fixačního přípravku, POLY ACRYL kód 0004 nebo SUPERFIX kód  0010, aby byla savost podkladu stejno-měrná.  Po uschnutí pokračujte aplikací materiálu STELLA.

Příprava produktu       : míchejte, dokud nebude mít stejnoměrnou barvu a konzistenci

Aplikační metoda        : – štětcem – válečkem

– stříkacím zařízením použijte trysku ø 1,4 ÷  1,8 mm a tlak 3 ÷  4 bary

Ředění v hmotnosti     :  5 ÷ 10% vody na aplikaci štětcem nebo válečkem , 10 ÷ 20% při  stříkání

Ředění v objemu         :  10 ÷ 15% na aplikaci štětcem nebo válečkem, 15 ÷ 25%  na aplikaci stříkáním

Doporučené nánosy                : 60 µm za sucha při dvou vrstvách.

Schnutí na vzduchu (20°C)      : v bezprašném prostředí          : asi 30 minut

na dotek          : asi 1 hodinu               do hloubky                   : 24 ÷ 36 hodin

Přelakování                             : mezi oběma aplikacemi počkejte 6 ÷ 8 hodin. Nejlepšího výsledku při udržování minimálního úhlu mezi stěrkou a podkladem.

Čištění náčiní                          : ihned po použití vodou

 

POZNÁMKY: Neaplikujte za mlhy nebo za deště, ani při vyšší relativní vlhkosti než 75%.

Teplota podkladu a prostředí musí být v rozmezí od +5 do 35°C. Aplikace v exteriérech musí být chráněny před deštěm alespoň 24 hodin, až do úplného uschnutí. CHRAŇTE PŘED MRAZEM. Výrobek skladujte při teplotě od +5 do 35°C. Údaje uvedené v tomto technickém listu odpovídají našim zkušenostem a technickým znalostem: nezbavují naše zákazníky provádění vlastních předběžných zkoušek k určení vhodného použití.