RAJIA – 0557


Materiál s jemným efektem benátské omítky             

 

Popis a použití

Aplikace tohoto dekorativního materiálu odstín na odstín umožňuje dosahovat mnoho jemných příjemně satinovaných efektů.Výrobek je možné barvit tintometrickým systémem ADVANCE HT nebo tónováním produkty Toner série 6005.

 

Technické parametry

Barva :                                                : viz složku

Druh pojiva                              : akrylová disperze

Indikativní praktická spotřeba*   : 12 ÷ 15 m²/l s jednou vrstvou

Stabilita při skladování              : 24 měsíců v neporušeném obalu.

* Spotřeba se může měnit podle hrubosti a savosti podkladu a v závislosti na použitém způsobu aplikace.

Poznámka: Uvedené údaje byly zjišťovány při teplotě 20°C.

Výrobek odpovídá směrnici 2004/42/CE-IIA(I) pro maximální obsah těkavých organických látek (COV): 200g/l (2010).

 

Způsoby aplikace

Příprava podkladu Podklad musí být vyzrálý, nedrobivý a čistý (bez mastnot, oleje nebo jiných znečišťujících činidel). V případě poškozených povrchů odstraňte všechny stopy nedržící staré malby i eventuální zvětralé povrchy. Je-li na podkladu plíseň nebo řasy, proveďte ošetření čisticím přípravkem DECISO kód 0610, stěnu umyjte a až dokonale uschne, aplikujte sanační přípravek RENOVO kód 0602.

Zatmelte a vyrovnejte otvory, praskliny a nerovnosti výrobkem IMPASTUK UNIVERSAL  EXTRA  série 0401, výrobkem IMPASTUK POLVERE kód 0410 nebo IMPASTUK POLVERE EXTRA kód 0418. Na novou omítku, prášivou nebo hodně savou, na tmelená místa nebo staré drobivé malby aplikujte jednu vrstvu izolačního fixačního přípravku, aby byla savost podkladu stejnoměrná. Vhodné jsou k tomu příslušně

naředěné naše výrobky  POLY VA kód 0003 nebo POLY ACRYL kód 0004 nebo SUPERFIX kód  0010. Po uschnutí pokračujte aplikací jedné vrstvy materiálu ALBA série 0558; zkontrolujte, zda je povrch suchý, hladký a stejnoměrný,  a pokračujte aplikací materiálu RAJIA.

 

Příprava produktu                   : míchejte, dokud nebude mít stejnoměrnou barvu a konzistenci

Náčiní                                     : štětec typu „spalter“ – stěrka na dekorační materiály

Ředění                                     :  výrobek je připraven k použití.

Aplikační metoda                    : – štětcem + stěrkou z PVC na dekorační materiály

Materiál RAJIA aplikujte štětcem typu „spalter“ nebo širokým plochým štětcem; produkt nanášejte na povrch střídavými tahy a ve stejnoměrném množství. Počkejte pár minut a před úplným zaschnutím materiálu pracujte stěrkou z PVC, až dosáhnete požadovaného efektu; eventuální nadměrné množství produktu stěrkou odstraňte. Nejlepšího výsledku dosáhnete při udržování minimálního úhlu mezi stěrkou a podkladem.

Čištění náčiní                          : ihned po použití vlažnou vodou

 

POZNÁMKY: Neaplikujte při vyšší relativní vlhkosti než 75%. Teplota podkladu a prostředí musí být v rozmezí od +5 do 35°C. CHRAŇTE PŘED MRAZEM. Výrobek skladujte při teplotě od +5 do 35°C.

 

Údaje uvedené v tomto technickém listu odpovídají našim zkušenostem a technickým znalostem: nezbavují naše zákazníky provádění vlastních předběžných zkoušek k určení vhodného použití.