QUARZ BLEND – 0507


Akrylový vodou ředitelný křemenitý materiál, odolný vůči působení řas a plísní

 

Popis výrobku a použití

QUARZ BLEND je  omyvatelný vodou ředitelný materiál s obsahem jemného křemene, určený pro exteriéry, na bázi akrylových polymerů, křemičitých plničů a přísad, které garantují vynikající odolnost vůči vzniku řas a plísní na ošetřených plochách. Je charakteristický vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům a zásadám; kromě toho má vynikající plnicí schopnost, dobrou prodyšnost a vysokou odolnost vůči omývání.

QUARZ BLEND je určen k aplikaci na nové nebo staré omítky na bázi vápna a betonu obecně, kde se nevyskytují praskliny. Výrobek je možné obarvit použitím tintometrického systému ADVANCE HT nebo pastami IMPACOLOR UNI série 6003.

 

Technické parametry

Barva :                                                : bílá

Druh pojiva                              : akrylová disperze

Vzhled suchého filmu               : matný

Specifická hmotnost                 : 1.60 kg/l ( ± 0.03)

Viskozita                                  : 18000 ÷ 23000 mPa.s Brookfield RVT 20 rpm  6 s

Odolnost při omývání               : vynikající (UNI 10795)> 10000 cyklů Gardner (UNI 10560)

Propustnost vody                                : třída III (nízká) W<0,1 kg(m² -h0,5) UNI EN 1062-3

Propustnost vodní páry                        : třída I (vysoká) <0,14 Sd (m) UNI EN ISO 7783-2

Indikativní spotřeba*                 : 4 ÷ 5 m²/l při dvou vrstvách

Stabilita při skladování              : 24 měsíců v neporušeném obalu.

* Spotřeba se může měnit podle hrubosti a savosti podkladu a v závislosti na použitém způsobu aplikace.

Poznámka: Uvedené údaje byly zjišťovány při teplotě 20°C. Výrobek odpovídá směrnici 2004/42/CE-IIA(c) pro maximální obsah těkavých organických látek (COV): 40g/l (2010).

 

Způsoby aplikace

Příprava podkladu Podklad zdiva: musí být vyzrálý, nedrobivý a čistý (bez mastnot, oleje nebo  jiných znečišťujících činidel). V případě poškozených povrchů odstraňte všechny stopy nedržící staré malby i eventuální zvětralé povrchy. Je-li na podkladu plíseň nebo řasy, proveďte ošetření čisticím přípravkem na stěny DECISO kód 0610, stěnu umyjte a až dokonale uschne, aplikujte sanační přípravek RENOVO kód 0600. Eventuální nerovnosti omítky vyrovnejte produktem IMPA RAS kód 0542 a ošetřené části ponechte vyzrát. Na novou omítku, prášivou nebo hodně savou, na tmelená místa nebo staré drobivé malby aplikujte jednu vrstvu izolačního fixačního syntetického přípravku CLIM-O-PAINT-PRO kód 1004 nebo vodou ředitelného přípravku SUPERFIX kód  0010, aby byla savost podkladu stejnoměrná. Betonové podklady: Beton musí být zdravý, vyzrálý a suchý. Podklad očistěte od zbytků oleje, odstraňte nepřilnavé části a nečistoty; kde se vyskytuje plíseň nebo řasy, ošetřete povrch speciálními materiály jako DECISO kód 0610 a RENOVO kód 0600. Odstraňte všechny nesoudržné kusy betonu až na železo. Armování okartáčujte nebo opískujte až na surové železo; odstraňte všechny stopy rzi a prachu. Kruhovou ocel ošetřete pasivačním cementovým mlékem IMPA CEM kód 0544: natáhněte IMPA GROSS kód 0545, což je malta zesílená vlákny na opravy silných vrstev omítek, a potom vyrovnejte produktem IMPA RAS kód 0542; ponechte vyspravené úseky vyzrát a pak aplikujte fixační izolační přípravek. Zkontrolujte, zda je povrch suchý, a pak aplikujte dvě vrstvy materiálu QUARZ BLEND.

Příprava výrobku                     :  míchejte, dokud nemá stejnoměrnou barvu a konzistenci.

Způsob aplikace                                 :  – štětcem – válečkem

Ředění  v hmotnosti                 :  15 ÷ 20% vody na první vrstvu, 10 ÷ 15%   na druhou

Ředění v objemu                     :  25 ÷ 30%  na první vrstvu, 20 ÷ 25% na druhou.

Přelakování                             : mezi oběma aplikacemi počkejte 5 ÷ 6 hodin

POZNÁMKY:  Neaplikujte za mlhy nebo deště ani při vyšší relativní vlhkosti než 75%. Teplota podkladu a prostředí musí být v rozmezí od +5 do 35°C.Aplikace v exteriérech musí být chráněny před deštěm alespoň 48 hodin, až do úplného zaschnutí. CHRAŇTE PŘED MRAZEM. Výrobek skladujte při teplotě od +5 do 35°C.Údaje uvedené v tomto technickém listu odpovídají našim zkušenostem a technickým znalostem: nezbavují naše zákazníky provádění vlastních předběžných zkoušek k určení vhodného použití.