PHEDRA – 0540


Minerální materiál pro interiéry i exteriéry 

Popis a použití

Materiál na bázi hašeného vápna, který umožňuje dosáhnout matnou povrchovou úpravu se starobylým efektem. Vysoká prodyšnost umožňuje používat tento materiál i na povrchy s problémy vlhkosti; zásaditost daná povahou vápna dodává nátěru schopnost působit proti plísním a bakteriím. PHEDRA je určena k aplikacím na minerální podklady, zatímco použití na syntetické materiály jako jsou omyvatelné vodou ředitelné nátěry, plastické nátěry a emaily atd. se nedoporučuje. Materiál se dá barvit tintometrickým systémem ADVANCE HT.

 

Technické parametry

Barva :                                                : viz složku

Druh pojiva                              : modifikované hašené vápno

Vzhled suchého filmu               : matný

Specifická hmotnost                 : 1.30 kg/l (+ 0.05)

Indikativní praktická spotřeba    : 3 ÷ 4 m²/l se dvěma vrstvami na hladký a průměrně savý podklad

Stabilita při skladování              : 12 měsíců v neporušeném obalu.

Poznámka: Uvedené údaje byly zjišťovány při teplotě 20°C.

 

Výrobek odpovídá směrnici 2004/42/CE-IIA(a) pro maximální obsah těkavých organických látek (COV): 30g/l (2010).

 

Způsoby aplikace

Příprava podkladu                   : Aplikujte na vyzrálý, suchý podklad, bez prachu a málo přilnavých míst.

V případě poškozených povrchů odstraňte všechny stopy nedržící staré malby až na omítku kartáčem.                                                    Je-li na podkladu plíseň nebo řasy, proveďte ošetření čisticím přípravkem na stěny DECISO kód 0610, povrch umyjte a až dokonale uschne, aplikujte sanační přípravek RENOVO kód 0600. Eventuální nerovnosti vyrovnejte produktem IMPA RAS kód 0542 a ošetřené části ponechte vyzrát. Pokud je povrch zvláště drobivý nebo porézní, aplikujte jednu vrstvu izolačního fixačního ve vodě rozpustného přípravku POLY ACRYL kód 0004 nebo  SUPERFIX kód 0010, které se vhodně naředí podle savosti podkladu.

 

Náčiní                                     :  – štětec –  váleček – stříkací pistole – airless

Ředění  v hmotnosti                 :  20 ÷ 25% vody na první vrstvu, 10 ÷ 15%   na druhou

Ředění v objemu                     :  25 ÷ 30%  na první vrstvu, 15 ÷ 20% na druhou.

Aplikační metoda                    : první vrstvu materiálu aplikujte přímo na omítku nebo na již existující nátěr

na bázi vápna tak, že naředíte produkt PHEDRA 25÷ 30%  vody. Po uschnutí přistupte k aplikování jedné nebo dvou vrstev PHEDRY ředěné 15 ÷ 20% vody. Aplikujte alespoň dvě vrstvy. Zvláštních estetických efektů se dá dosáhnout houbou, kterou se stírá materiál do různých odstínů. Nepracujte za plného slunečního žáru. Aplikace v exteriérech musí být chráněny před deštěm a vlhkostí až do úplného zaschnutí materiálu, což je při 20°C normálně za 72 hodin.

 

Schnutí na vzduchu (20°C)      : na dotek  : 1 hodina

Přetírání                                  : mezi oběma aplikacemi počkejte 3 ÷ 4 hodin

Čištění náčiní                          : ihned po použití vlažnou vodou

 

POZNÁMKY:   Neaplikujte za mlhy nebo deště ani při vyšší relativní vlhkosti než 75%.

Teplota podkladu a prostředí musí být v rozmezí od +10 do 35°C. CHRAŇTE PŘED MRAZEM. Výrobek skladujte při teplotě od +5 do 30°C.

 

Údaje uvedené v tomto technickém listu odpovídají našim zkušenostem a technickým znalostem: nezbavují naše zákazníky provádění vlastních předběžných zkoušek k určení vhodného použití.