ORIONE – 0561


Drsný vrchní materiál s kovovým efektem 0561.

 

Popis výrobku a použití

ORIONE je jemná dekorace do interiérů, která dodává povrchu rustikální kovový efekt. Materiál obsahuje zvláštní perleťové pigmenty, které na stěně vytvářejí barevné odlesky, které se podle světelných podmínek mění. Výrobek je možné barvit  tintometrickým systémem ADVANCE HT.

 

Technické parametry

Barva :                                                : viz složku

Druh pojiva                              : akrylátová disperze

Specifická hmotnost                 : 1.02 kg/l ( ± 0.02)

Viskozita                                  : 3000 ÷ 4000 mPa.s Brookfield RVT 20 rpm  4 s

Indikativní praktická spotřeba*   : 4 ÷ 5 m²/l při dvou vrstvách

Stabilita při skladování              : 24 měsíců v neporušeném obalu.

* Spotřeba se může měnit podle hrubosti a savosti podkladu a v závislosti na použitém způsobu aplikace.

Poznámka: Uvedené údaje byly zjišťovány při teplotě 20°C.

Výrobek odpovídá směrnici 2004/42/CE-IIA(I) pro maximální obsah těkavých organických látek (COV): 200g/l (2010).

 

Způsoby aplikace

Příprava podkladu       : Podklad musí být vyzrálý, nedrobivý a čistý (bez mastnot, oleje nebo jiných znečišťujících činidel). V případě poškozených povrchů odstraňte všechny stopy nedržící staré malby i eventuální zvětralé povrchy. Je-li na podkladu plíseň nebo řasy, proveďte ošetření čisticím přípravkem DECISO kód 0610, stěnu umyjte a až dokonale uschne, aplikujte sanační přípravek RENOVO kód 0600.

Zatmelte a vyrovnejte otvory, praskliny a nerovnosti výrobkem IMPASTUK UNIVERSAL  EXTRA  série 0401, výrobkem IMPASTUK POLVERE kód 0410 nebo IMPASTUK POLVERE EXTRA kód 0418. Na novou omítku, prášivou nebo hodně savou, na tmelená místa nebo staré drobivé malby aplikujte jednu vrstvu izolačního fixačního přípravku, aby byla savost podkladu stejnoměrná. Vhodné jsou k tomu příslušně                                                      naředěné naše materiály  POLY VA kód 0003 nebo POLY ACRYL kód 0004 nebo SUPERFIX kód  0010. Po uschnutí pokračujte aplikací jedné vrstvy nátěru ALBA kód 0558 bílé barvy; zkontrolujte, zda je povrch suchý a pokračujte aplikací ORIONE.

Příprava výrobku         : Efekt záleží na kovovém pigmentu, proto před použitím produkt řádně promíchejte.

Náčiní                                     : plochý široký štětec – štětec typu „spalter“

Ředění                                       :  výrobek je připraven k použití

Aplikační metoda                    : Naneste první vrstvu produktu ORIONE štětcem typu „spalter“ nebo širokým plochým štětcem a snažte se produkt roztírat jedním směrem (vertikálně nebo horizontálně).

Asi za 2 ÷ 3 hodiny zasychání povrch dokončete do stejnoměrné podoby další vrstvou ORIONE s opačným směrem roztírání než u předcházející vrstvy.

Čištění náčiní                            : ihned po použití vlažnou vodou.

POZNÁMKY:                            Zkontrolujte, zda je pracovní prostředí čisté, bez prachu a zda je vhodně osvětlené. Neaplikujte při vyšší relativní vlhkosti než 75%.Teplota podkladu a prostředí musí být v rozmezí od +5 do 35°C. CHRAŇTE PŘED MRAZEM. Výrobek skladujte při teplotě od +5 do 35°C.

 

Údaje uvedené v tomto technickém listu odpovídají našim zkušenostem a technickým znalostem: nezbavují naše zákazníky provádění vlastních předběžných zkoušek k určení vhodného použití. Další technické údaje a informace i speciálních cyklech aplikace vyžádejte u našeho technického servisu.