MUSA – 0539


Materiál z hašeného vápna pro použití v interiérech 

Popis a použití

Hodnotný materiál na bázi hašeného vápna, velice prodyšný, který umožňuje dosáhnout stěrkové povrchové úpravy bohaté na odstíny a hloubku, typické pro klasické dekorace dob minulých; zásaditost daná povahou vápna dodává nátěru účinnost proti plísním a bakteriím. MUSA je materiál určený na minerální podklad, zatímco použití na syntetické materiály jako jsou omyvatelné vodou ředitelné nátěry, plastické nátěry a emaily atd. se nedoporučuje. Materiál se dá barvit tintometrickým systémem ADVANCE HT.

 

Technické parametry

Barva :                                                : viz složku

Druh pojiva                              : modifikované hašené vápno

Vzhled suchého filmu               : po vyleštění lesklý

Specifická hmotnost                 : 1.30 kg/l (+ 0.05)

Indikativní praktická spotřeba    : 1 kg/m² se třemi vrstvami na hladký a průměrně savý podklad

Stabilita při skladování              : 24 měsíců v neporušeném obalu.

 

Poznámka: Uvedené údaje byly zjišťovány při teplotě 20°C. Výrobek odpovídá směrnici 2004/42/CE-IIA(I) pro maximální obsah těkavých organických látek (COV): 200g/l (2010).

 

Způsoby aplikace

Příprava podkladu                   : Podklad musí být vyzrálý, suchý, bez prachu a málo přilnavých míst. V případě poškozených povrchů odstraňte všechny stopy nedržící staré malby až na omítku kartáčem.

Je-li na podkladu plíseň nebo řasy, proveďte ošetření čisticím  přípravkem na stěny DECISO kód 0610, povrch umyjte a až dokonale uschne, aplikujte sanační přípravek RENOVO kód 0600. Eventuální nerovnosti omítky vyrovnejte produktem IMPA RAS kód 0542 a ošetřené části ponechte vyzrát. Pokud je povrch zvláště drobivý nebo porézní, aplikujte jednu vrstvu izolačního fixačního ve vodě rozpustného přípravku POLY ACRYL kód 0004 nebo  SUPERFIX kód 0010, které se vhodně naředí podle savosti podkladu. Pokud není fixační prostředek zapotřebí, dříve než s prací začneme, podklad navlhčíme vodou, aby neabsorboval veškerou vodu z aplikovaného materiálu.

 

Aplikační metoda        : naneste alespoň dvě vrstvy materiálu MUSA pro připravení podkladu. Pak aplikujte malá množství produktu kovovou stěrkou nebo nerezovým hladítkem tak, že nanášíte na sebe materiál stěrkou, aby se dosáhlo efektu skvrn a zvláštních efektů požadované transparence a střídání tmavé barvy se světlou. Dokončete zahlazením nerezovým hladítkem.

Schnutí na vzduchu (20°C)        : na dotek:         2 ÷ 3 hodiny

Čištění náčiní                            : ihned po použití vlažnou vodou

 

POZNÁMKY:  Neaplikujte při vyšší relativní vlhkosti než 75%. Teplota podkladu a prostředí musí být v rozmezí od +10 do 35°C. CHRAŇTE PŘED MRAZEM. Výrobek skladujte při teplotě od +5 do 30°C.

 

Údaje uvedené v tomto technickém listu odpovídají našim zkušenostem a technickým znalostem: nezbavují naše zákazníky provádění vlastních předběžných zkoušek k určení vhodného použití.