LUNA – 0559


Tažený matný materiál 


Popis a použití

LUNA je tažený plastický materiál na bázi akrylových polymerů, charakteristický vysokou odolností vůči působení povětrnostních vlivů a vynikající plnicí schopností; dá se používat jako základ pro dekorační povrchové malby série ORIZZONTI. Je určen k aplikacím v interiérech i exteriérech, na nové nebo staré běžné omítky na bázi vápna a betonu obecně. Materiál se dá barvit tintometrickým systémem ADVANCE HT nebo pastami IMPACOLOR UNI série 6003.

 

Technické parametry

Barva :                                                : bílá

Druh pojiva                              : akrylová disperze

Vzhled suchého filmu               : matný

Specifická hmotnost                 : 1.77 kg/l (+ 0.03)

Viskozita                                  : 48000 ÷ 52000 mPa.s Brookfield RVT 20 rpm  7 s

Indikativní praktická spotřeba    : 2 ÷ 2,5 m²/l s jednou vrstvou na středně hrubý podklad

Stabilita při skladování              : 24 měsíců v neporušeném obalu.

Poznámka: Uvedené údaje byly zjišťovány při teplotě 20°C. Výrobek odpovídá směrnici 2004/42/CE-IIA(a) pro maximální obsah těkavých organických látek (COV): 30g/l (2010).

 

Způsoby aplikace

Příprava podkladu       : Podklad ze zdiva: podklad musí být vyzrálý, nedrobivý a čistý (bez mastnot, oleje nebo jiných znečišťujících činidel). V případě poškozených povrchů odstraňte všechny stopy nedržící staré alby i eventuální zvětralé povrchy. Je-li na podkladu plíseň nebo řasy, proveďte ošetření čisticím  přípravkem na stěny DECISO kód 0610, povrch umyjte a až dokonale uschne, aplikujte sanační přípravek RENOVO kód 0602. Aby byl materiál LUNA účinný proti plísním nebo řasám, přidejte do nátěru produkt ADAPTO kód 0613. Eventuální nerovnosti omítky vyrovnejte produktem IMPA RAS kód 0542 a ošetřené části ponechte vyzrát: v interiérech zatmelte a vyrovnejte otvory, praskliny a nerovnosti výrobkem IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA série 0401, výrobkem IMPASTUK POLVERE kód 0410 nebo IMPASTUK POLVERE EXTRA kód 0418. Na novou omítku, prášivou nebo hodně savou, na tmelená místa nebo staré drobivé malby aplikujte jednu vrstvu izolačního fixačního přípravku, aby byla savost podkladu stejnoměrná. V interiérech použijte vhodně naředěné materiály rozpustné ve vodě POLY VA kód 0003 nebo POLYACRYL kód 0004 nebo  SUPERFIX kód 0010; v exteriérech pak syntetický typ materiálu praveného k použití  CLIM-O-PAINT PRO kód 1004 nebo SUPERFIX. Betonové podklady: Beton musí být zdravý, vyzrálý a suchý. Podklad očistěte od zbytků oleje, odstraňte nepřilnavé části a nečistoty; kde se vyskytuje plíseň nebo řasy, ošetřete povrch speciálními materiály jako DECISO kód 0610 a RENOVO kód 0602. Odstraňte všechny nesoudržné kusy betonu až na železo. Armování okartáčujte nebo o pískujte až na surové železo; odstraňte všechny stopy rzi a prachu. Kruhovou ocel ošetřete pasivačním cementovým mlékem IMPA CEM kód 0544. Na obnovení chybějících částí použijte IMPA GROSS kód 0545 a potom vyrovnejte produktem IMPA RAS kód 0542; ponechte vyspravené části vyzrát a pak aplikujte fixační izolační přípravek. Zkontrolujte, zda je povrch suchý, a pak aplikujte materiál LUNA.

Příprava výrobku                     :  míchejte, dokud nemá stejnoměrnou barvu a konzistenci.

Náčiní                                     :  váleček –  plastové nebo nerezové hladítko

Ředění                                    :  materiál je připraven k použití

Schnutí na vzduchu (20°C)      : 10 ÷ 12 hodin, aby se dosáhlo charakteristické tvrdosti.

Přelakování                             : mezi oběma aplikacemi počkejte 5 ÷ 6 hodin

 

POZNÁMKY:  Neaplikujte za mlhy nebo deště ani při vyšší relativní vlhkosti než 75%.

Teplota podkladu a prostředí musí být v rozmezí od +5 do 35°C. Aplikace v exteriérech musí být chráněny před deštěm alespoň 48 hodin, až do úplného zaschnutí. CHRAŇTE PŘED MRAZEM. Výrobek skladujte při teplotě od +5 do 35°C.

Údaje uvedené v tomto technickém listu odpovídají našim zkušenostem a technickým znalostem: nezbavují naše zákazníky provádění vlastních předběžných zkoušek k určení vhodného použití.