LIVING – 0307


Vodou ředitelný materiál s ionizačním efektem

 

Popis a použití

Prodyšný vodou ředitelný ionizační materiál do interiérů, na bázi vinylových pryskyřic, se snadnou aplikací, dobrou krycí schopností a vynikající bělostí; malba, která je schopná vyzařovat do prostředí za jakýchkoliv světelných podmínek ionty, které učiní okolní vzduch čistějším a nahradí normální elektrické ionizátory.

LIVING je určen tam, kde se požaduje dobrá prodyšnost vnitřních omítek a kde chceme zlepšit kvalitu života, neboť svým zvláštním složením potlačuje ošklivé pachy vznikající přítomností bakterií v uzavřeném prostředí. Může se barvit pastami IMPACOLORUNI série 6003 nebo barevnými základy PINTOLAK série 0303.

 

Technické parametry

Barva :                                                : bílá

Druh pojiva                              : vinylová disperze

Vzhled suchého filmu               : matný (UNI 10795)

Specifická hmotnost                 : 1.67 kg/l (+ 0.02)

Viskozita                                  : 20000 ÷ 24000 mPa.s Brookfield RVT 20 rpm  6 s

Indikativní praktická spotřeba*   : 5 ÷ 6 m²/l se dvěma vrstvami

Stabilita při skladování              : 24 měsíců v neporušeném obalu.

* Spotřeba se může lišit podle drsnosti a savosti podkladu a v závislosti na použitém systému aplikace.

Poznámka: Uvedené údaje byly zjišťovány při teplotě 20°C.

 

Výrobek odpovídá směrnici 2004/42/CE-IIA(a) pro maximální obsah těkavých organických látek (COV): 30g/l (2010).

 

Způsoby aplikace

Příprava podkladu                   : Podklad musí být vyzrálý, nedrobivý a čistý (bez mastnot, oleje nebo

jiných znečišťujících činidel). V případě poškozených povrchů odstraňte všechny stopy nedržící staré malby i eventuální zvětralé povrchy. Je-li na podkladu plíseň nebo řasy, proveďte ošetření čisticím  přípravkem DECISO kód 0610, stěnu umyjte a až dokonale uschne, aplikujte sanační přípravek RENOVO kód 0600.

Eventuální nerovnosti omítky vyrovnejte produktem IMPA RAS kód 0542 a ošetřené části ponechte vyzrát: zatmelte a vyrovnejte otvory, praskliny a nerovnosti výrobkem IMPASTUK UNIVERSAL  EXTRA  série 0401,

výrobkem IMPASTUK POLVERE kód 0410 nebo IMPASTUK POLVERE EXTRA kód 0418. Na novou omítku, prášivou nebo hodně savou, na tmelená místa nebo staré drobivé malby aplikujte jednu vrstvu příslušně naředěného izolačního fixačního přípravku,  SUPERFIX kód 0010. Po zaschnutí pokračujte                                                   s aplikací dvou vrstev výrobku LIVING.

Příprava výrobku                     :  míchejte, dokud nemá stejnoměrnou barvu a konzistenci.

Aplikační metoda                    :  štětcem – válečkem – stříkáním – airless

Ředění  v hmotnosti                 :  25 ÷ 30% vody na první vrstvu, 20 ÷ 25%   na druhou

Ředění v objemu                     :  40 ÷ 50%  na první vrstvu, 35 ÷ 40% na druhou.

Přelakování                             : mezi oběma aplikacemi počkejte 5 ÷ 6 hodin

 

POZNÁMKY:   Neaplikujte při vyšší relativní vlhkosti než 75%. Teplota podkladu a prostředí musí být v rozmezí od +5 do 35°C.  CHRAŇTE PŘED MRAZEM. Výrobek skladujte při teplotě od +5 do 35°C.

 

Údaje uvedené v tomto technickém listu odpovídají našim zkušenostem a technickým znalostem: nezbavují naše zákazníky provádění vlastních předběžných zkoušek k určení vhodného použití.