KALLE – 0406


Lesklá benátská omítka              

 

Popis a použití

KALLE je materiál do interiérů, který dodává povrchu stěny velice jemný estetický vzhled, takový jaký zdobí a prosvěcuje staré benátské paláce.  Aplikuje se stěrkou, snadno se s ním pracuje, může se používat jednak jako základ, jednak jako vrchní nátěr na dekoraci rovných ploch nebo architektonických prvků, jako jsou rámy nebo sloupy. Je určen k aplikaci na zdi vyrovnané sádrou nebo běžnou omítkou. Výrobek je možné barvit tintometrickým systémem ADVANCE HT nebo pastami IMPACOLOR UNI série 6003.

 

Technické parametry

Barva :                                                : viz složku

Druh pojiva                              : akrylová disperze

Vzhled suchého filmu               : efektně leský

Specifická hmotnost                 : 1.79 kg/l (+ 0.02)

Viskozita                                  : 3000 ÷ 4000 mPa.s Brookfield RVT 20 rpm  4 s

Indikativní praktická spotřeba    : 1 ÷ 1.3 kg/m² ve třech vrstvách na běžnou omítku.

Stabilita při skladování              : 24 měsíců v neporušeném obalu.

Poznámka: Uvedené údaje byly zjišťovány při teplotě 20°C.

Výrobek odpovídá směrnici 2004/42/CE-IIA(I) pro maximální obsah těkavých organických látek (COV): 200g/l (2010).

 

Způsoby aplikace

Příprava podkladu                    : Podklad musí být vyzrálý, nedrobivý a čistý (bez mastnot, oleje nebo

jiných znečišťujících činidel). V případě poškozených povrchů odstraňte všechny stopy nedržící staré malby i eventuální zvětralé povrchy. Je-li na podkladu plíseň nebo řasy, proveďte ošetření čisticím přípravkem DECISO kód 0610, stěnu umyjte a až dokonale uschne, aplikujte sanační přípravek RENOVO kód 0600.

Zatmelte a vyrovnejte otvory, praskliny a nerovnosti výrobkem IMPASTUK UNIVERSAL  EXTRA  série 0401, výrobkem IMPASTUK POLVERE kód 0410 nebo IMPASTUK POLVERE EXTRA kód 0418.Na novou omítku, prášivou nebo hodně savou, na tmelená místa nebo staré drobivé malby aplikujte jednu vrstvu izolačního fixačního přípravku, aby byla savost podkladu stejnoměrná. Vhodné jsou k tomu příslušně naředěné naše výrobky  POLY VA kód 0003 nebo POLY ACRYL kód 0004 nebo SUPERFIX kód  0010. Po uschnutí pokračujte aplikací  tří vrstev KALLE.

Příprava produktu                   : míchejte, dokud nebude mít stejnoměrnou barvu a konzistenci

Náčiní                                     : nerezové hladítko a nerezová stěrka

Ředění                                     :  výrobek je připraven k použití.

Aplikační metoda                    : Vrstvu materiálu KALLE stírejte pomocí nerezového hladítka, dokud

nedosáhnete hladkého a stejnoměrného povrchu. Asi za 12 hodin přebruste jemným brusným papírem a prach pečlivě odstraňte. Jako vrchní nátěr aplikujte další vrstvu KALLE tak, že nanášíte vrchní vrstvu stěrkou, která může být širší nebo užší podle požadovaného efektu. Asi za 10 minut přejíždějte stěrkou kruhovými pohyby tlakem stěrky na plochu, až dosáhnete lesklého vzhledu.

 

Čištění náčiní                          : ihned po použití vlažnou vodou

 

POZNÁMKY: Neaplikujte při vyšší relativní vlhkosti než 75%. Teplota podkladu a prostředí musí být v rozmezí od +5 do 35°C. CHRAŇTE PŘED MRAZEM. Výrobek skladujte při teplotě od +5 do 35°C.

 

Údaje uvedené v tomto technickém listu odpovídají našim zkušenostem a technickým znalostem: nezbavují naše zákazníky provádění vlastních předběžných zkoušek k určení vhodného použití.