HAMBRA – 0007


Vrchní polo krycí materiál s neostrým efektem              

Popis a použití

Nejtradičnější z moderních silikonových nátěrů pro dosažení různých chromatických efektů, rozostřených, kouřových, starobylých. Díky silikonovému charakteru je výrobek vhodný na ochranu fasád před agresivním vlivem dešťů, neboť podklad je pak hydrorepelentní, přitom si však udržuje svoji prodyšnost. Výrobek je možné barvit tintometrickým systémem ADVANCE HT nebo pastami IMPACOLOR UNI série 6003.

 

Technické parametry

Barva :                                                : viz složku

Druh pojiva                              : silikonové ve vodní disperzi

Specifická hmotnost                 : 1.00 kg/l (+ 0.02)

Viskozita                                  : 3000 ÷ 4000 mPa.s Brookfield RVT 20 rpm  4 s

Indikativní praktická spotřeba    : 15 ÷ 20 m²/l podle typu podkladu, naředění, podle typu aplikace a požadovaného estetického vzhledu.

Stabilita při skladování              : 24 měsíců v neporušeném obalu.

Poznámka: Uvedené údaje byly zjišťovány při teplotě 20°C. Výrobek odpovídá směrnici 2004/42/CE-IIA(I) pro maximální obsah těkavých organických látek (COV): 200g/l (2010).

 

Způsoby aplikace

Příprava podkladu: Při aplikaci v interiérech. Podklad musí být vyzrálý, nedrobivý a čistý (bez mastnot, oleje nebo jiných znečišťujících činidel). V případě poškozených povrchů odstraňte všechny stopy nedržící staré malby i eventuální zvětralé povrchy. Je-li na podkladu plíseň nebo řasy, proveďte ošetření čisticím přípravkem DECISO kód 0610, stěnu umyjte a až dokonale uschne, aplikujte sanační přípravek RENOVO kód 0600. Zatmelte a vyrovnejte otvory, praskliny a nerovnosti výrobkem IMPASTUK UNIVERSAL  EXTRA  série 0401, výrobkem IMPASTUK POLVERE kód 0410 nebo IMPASTUK POLVERE EXTRA kód 0418.Na novou omítku, prášivou nebo hodně savou, na tmelená místa nebo staré drobivé malby aplikujte jednu vrstvu izolačního fixačního přípravku, aby byla savost podkladu stejnoměrná. Vhodné jsou k tomu příslušně naředěné naše výrobky  POLY VA kód 0003 nebo POLY ACRYL kód 0004 nebo SUPERFIX kód  0010. Po uschnutí pokračujte aplikací  jedné vrstvy nátěru ALBA série 0558; zkontrolujte, zda je povrch suchý a aplikujte nátěr HAMBRA.

Povrchy zdí: omítky musí být vyzrálé, zdravé, suché, bez drobivých míst a nečistot, které by mohly bránit v přilnutí výrobku. Pokud je zeď už natřená, je nutné existující nátěr úplně odstranit, aby byla zaručena prodyšnost podkladu. Je-li na podkladu plíseň nebo řasy, proveďte ošetření čisticím přípravkem DECISO kód 0610 a RENOVO kód 0600. Vyrovnejte eventuální nerovnosti omítky produktem IMPA RAS kód 0542 a

ošetřená místa nechte vyzrát.  Betonové povrchy : Beton musí být zdravý, vyzrálý a suchý. Podklad očistěte od zbytků oleje, od málo přilnavých částí a od nečistot; je-li na podkladu plíseň nebo řasy, ošetřete jej čisticím přípravkem DECISO kód 0610 a RENOVO kód 0600. Veškeré části nesoudržného betonu odstraňte až k na železo. Armovací železo okartáčujte nebo o pískujte až na holé  železo; odstraňte všechny stopy rzi a prachu. Kruhovou ocel ošetřete pasivačním cementovým mlékem IMPA CEM kód 0544. Na obnovení vydrolených částí použijte IMPA GROSS kód 0545 a potom vyrovnejte produktem IMPA RAS kód 0542.Pokračujte v přípravě základu jeho ošetřením pomocí IMPASILOX PRIMER kód 1343, počkejte asi 8 hodin a pak aplikujte jednu vrstvu IMPASILOXU FILL série 0774; před aplikováním povrchového nátěru                   HAMBRA zkontrolujte, zda je povrch suchý.

Příprava výrobku  Pokud byl výrobek obarvený, míchejte, dokud nemá stejnoměrnou barvu a konzistenci.

Ředění  v hmotnosti/v objemu            :  od 70 do 100% vody.

Náčiní                                                 :  štětec – váleček – houba – tampon – rukavice

Aplikační metoda                                :  Materiál nanášejte stejnoměrně a pracujte mokré do mokrého, aby   nebyly vidět spoje. Konečný efekt bude záviset na technice aplikace.

Sušení na vzduchu 20°C                     :  na dotek          : 1÷ 2 hodiny

Přelakování                                         : mezi dvěma vrstvami počkejte 6 ÷ 8 hodin

POZNÁMKY: Neaplikujte při vyšší relativní vlhkosti než 75%. Teplota podkladu a prostředí musí být v rozmezí od +5 do 35°C. Aplikace v exteriérech musí být chráněny alespoň 48 hodin před deštěm, až do úplného zaschnutí. CHRAŇTE PŘED MRAZEM. Výrobek skladujte při teplotě od +5 do 35°C.

Údaje uvedené v tomto technickém listu odpovídají našim zkušenostem a technickým znalostem: nezbavují naše zákazníky provádění vlastních předběžných zkoušek k určení vhodného použití.