GOLD SHINE – 0562


Dekorativní vrchní lak se zlatým efektem

02/09/10 LRC/nz

 

Popis a použití

Vodní lak pro použití v interiérech na bázi kovových pigmentů, které laku dodávají  barevný zlatavý lesk,  s dobrou dilatací, vysokou krycí schopností a vynikající přilnavostí na vhodně ošetřené povrchy.

 

Technické parametry

Barva :                                                zlatá

Druh pojiva :                            akrylová disperze

Vzhled suchého filmu :             lesklý

Specifická hmotnost :               1.17 kg/l ( ± 0.02)

Viskozita :                                65 ÷ 80” pohárkem ISO-DIN 6

Indikativní praktická spotřeba : 10 ÷ 12 m²/l v závislosti na sací schopnosti povrchu.

Stabilita při skladování :            24 měsíců v neporušeném obalu.

Poznámka: Údaje byly zjišťovány při teplotě 20°C.

Výrobek je v souladu se směrnicí 2004/42/CE-IIA(l) maximální obsah COV: 200 g/l (2010)

 

Způsob aplikace

Příprava podkladu :                                     Lakovaný povrch musí být suchý, čistý, bez olejových či

mastných skvrn.

DŘEVĚNÉ POVRCHY: obrousit smirkovým papírem a připravit základ aplikováním laku WOOD PRIMER kód 0641,

rozpustný ve vodě nebo FONDOPAC EXTRA kód 1002 na bázi rozpouštědla.

ŹELEZNÉ POVRCHY: odstranit všechny stopy rzi,  okují, mastnoty a vlhkosti; odbrousit starý lak, který má špatnou přilnavost. Aplikovat vodou rozpustný nátěr proti rzi KORINTHOS PRIMER série 0717 nebo OXITE série 1010; po zaschnutí aplikovat 1 nebo 2 vrstvy GOLD SHINE.

Abychom získali dostatečnou odolnost výrobků vystavených vnějším vlivům, musí být GOLD SHINE ještě přelakován výrobkem ACRIL-STONE kód 1302.

Příprava výrobku :                                       Míchejte, dokud nedosáhnete stejnoměrné barvy a konzistence

 

Způsob aplikace :                                        Štětcem – válečkem – stříkáním

 

Ředění :                                                    max 5% vodou

Sušení na vzduchu (20°C.) :                       V bezprašném prostředí : 10 minut

Na dotek : 15 minut

Do hloubky : 1 hodinu

Možno přelakovat :              mezi oběma aplikacemi čekejte 4 hodiny

 

POZNÁMKY:

Nepracujte za mlhy  či za deště, ani při U.R. větším než 75%.

Teplota podkladu a prostředí musí být v intervalu od + 5 do  35°C.

 

CHRAŇTE PŘED MRAZEM. Během skladování uchovávejte výrobek při teplotě od + 5 do 35°C.

 

 

 

Údaje uvedené v tomto technickém listu odpovídají našim zkušenostem a technickým znalostem: nezbavují naše zákazníky provádění vlastních předběžných zkoušek k určení vhodného použití. Další technické údaje a informace o speciálních cyklech aplikace vyžádejte u našeho technického servisu.

 

Tento technický list ruší a nahrazuje listy předcházející. Zkontrolujte, zda vlastníte poslední verzi. Výše uvedené údaje mají zákazníkům usnadnit používání našich výrobků. Výrobce ovšem nepřebírá zodpovědnost za provedené aplikace mimo svoji kontrolu.