GEODE – 0555


Vrchní dekorační materiál s rustikálním efektem        

 

 

Popis a použití

Jemná dekorace s rustikálním efektem, měkká a v teplých barvách, která nás příjemně přenese do jiných časů.Výrobek je možné barvit tintometrickým systémem ADVANCE HT nebo tónováním produktem Toner série 6005.

 

Technické parametry

Barva :                                                : viz složku

Druh pojiva                              : akrylová disperze

Indikativní praktická spotřeba*   : 4 ÷ 5 m²/l se dvěma vrstvami

Stabilita při skladování              : 24 měsíců v neporušeném obalu.

* Spotřeba se může měnit podle hrubosti a savosti podkladu a v závislosti na použitém systému aplikace.

 

Poznámka: Uvedené údaje byly zjišťovány při teplotě 20°C.

Výrobek odpovídá směrnici 2004/42/CE-IIA(I) pro maximální obsah těkavých organických látek (COV): 200g/l (2010).

 

Způsoby aplikace

Příprava podkladu : Podklad musí být vyzrálý, nedrobivý a čistý (bez mastnot, oleje nebo jiných znečišťujících činidel). V případě poškozených povrchů odstraňte všechny stopy nedržící staré malby i eventuální zvětralé povrchy. Je-li na podkladu plíseň nebo řasy, proveďte ošetření čisticím přípravkem DECISO kód 0610, stěnu umyjte a až dokonale uschne, aplikujte sanační přípravek RENOVO kód 0600.

Zatmelte a vyrovnejte otvory, praskliny a nerovnosti výrobkem IMPASTUK UNIVERSAL  EXTRA  série 0401, výrobkem IMPASTUK POLVERE kód 0410 nebo IMPASTUK POLVERE EXTRA kód 0418. Na novou omítku, prášivou nebo hodně savou, na tmelená místa nebo staré drobivé malby aplikujte jednu vrstvu izolačního fixačního přípravku, aby byla savost podkladu stejnoměrná. Vhodné jsou k tomu příslušně  naředěné naše výrobky  POLY VA kód 0003 nebo POLY ACRYL kód 0004 nebo SUPERFIX kód  0010. Po uschnutí pokračujte aplikací  jedné vrstvy nátěru ALBA série 0558 bílé barvy; zkontrolujte, zda je povrch suchý a aplikujte nátěr GEODE.

Příprava výrobku                     :  míchejte, dokud nemá stejnoměrnou barvu a konzistenci.

Náčiní                                     :  štětec typu „spalter“ – stěrka na dekorační materiály – rukavice

Ředění                                    :  výrobek je připraven k použití

Aplikační metoda :  – Štětcem + stěrkou z PVC na dekorační materiály. Aplikujte první vrstvu GEODE štětcem typu „spalter“ nebo širokým plochým štětcem; roztírejte produkt po povrchu střídavými tahy ve

stejnoměrném množství. Přibližně za 2 ÷ 3 hodiny aplikujte stejným způsobem druhou vrstvu GEODE, pár minut počkejte a povrch ještě před úplným zaschnutím produktu vyhlaďte stěrkou z PVC. Nejlepšího výsledku se dá dosáhnout při udržování minimálního úhlu mezi stěrkou a podkladem; hlazením se odstraní eventuální nahromaděný produkt a zvýší se typický vybledlý efekt GEODE.  – Rukavicí Rukavici GP namáčejte přímo do nádoby s GEODE a aplikujte produkt na podklad kruhovým směrem tak, aby se dosáhlo homogenního nátěru. Asi za 2 ÷ 3 hodiny aplikujte stejným způsobem druhou vrstvu GEODE, pár minut počkejte a ještě před úplným zaschnutím materiálu vyhlaďte povrch stěrkou z PVC.

Čištění náčiní                               : ihned po použití vlažnou vodou.

 

POZNÁMKY:  Neaplikujte při vyšší relativní vlhkosti než 75%. Teplota podkladu a prostředí musí být v rozmezí od +5 do 35°C. CHRAŇTE PŘED MRAZEM. Výrobek skladujte při teplotě od +5 do 35°C.

 

Údaje uvedené v tomto technickém listu odpovídají našim zkušenostem a technickým znalostem: nezbavují naše zákazníky provádění vlastních předběžných zkoušek k určení vhodného použití.