FUJI – 0553


Vrchní transparentní materiál soft  touch                

 

Popis a použití

Transparentní lak, který se nanáší na barevný podklad a který dodá prostředí pocit příjemné měkkosti na dotek.

 

Technické parametry

Barva :                                                : transparentní

Druh pojiva                              : polyuretanová pryskyřice ve vodní disperzi

Indikativní praktická spotřeba*   : 12 ÷ 15 m²/l s jednou vrstvou

Stabilita při skladování              : 12 měsíců v neporušeném obalu.

* Spotřeba se může měnit podle hrubosti a savosti podkladu a v závislosti na použitém systému aplikace.

Poznámka: Uvedené údaje byly zjišťovány při teplotě 20°C.

 

Výrobek odpovídá směrnici 2004/42/CE-IIA(I) pro maximální obsah těkavých organických látek (COV): 200g/l (2010).

 

Způsoby aplikace

Příprava podkladu                    : Podklad musí být vyzrálý, nedrobivý a čistý (bez mastnot, oleje nebo jiných znečišťujících činidel). V případě poškozených povrchů odstraňte všechny stopy nedržící staré malby i eventuální zvětralé povrchy. Je-li na podkladu plíseň nebo řasy, proveďte ošetření čisticím přípravkem DECISO kód 0610, stěnu umyjte a až dokonale uschne, aplikujte sanační přípravek RENOVO kód 0600.

Zatmelte a vyrovnejte otvory, praskliny a nerovnosti výrobkem IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA  série 0401, výrobkem IMPASTUK POLVERE kód 0410 nebo IMPASTUK POLVERE EXTRA kód O418. Na novou omítku, prášivou nebo hodně savou, na tmelená místa nebo staré drobivé malby aplikujte jednu vrstvu izolačního fixačního přípravku, aby byla savost podkladu stejnoměrná. Vhodné jsou k tomu příslušně                              naředěné naše výrobky  POLY VA kód 0003 nebo POLY ACRYL kód 0004 nebo SUPERFIX kód  0010. Po uschnutí pokračujte aplikací jedné vrstvy barevného nátěru ALBA série 0558, odstín na odstín, podle vrchního dekoračního nátěru; zkontrolujte, zda je povrch suchý a aplikujte nátěr FUJI.

Příprava výrobku                     :  pečlivě míchejte, dokud nemá stejnoměrnou konzistenci.

FUJI se nedá barvit: konečná barva je dána barvou základu.

Náčiní                                     :  váleček s hladkým vlasem – štětec

Ředění                                       :  výrobek je připraven k použití

Aplikační metoda                    :  – Válečkem Materiál FUJI roztírejte válečkem s hladkým vlasem, čímž dosáhnete perfektního, stejnoměrného a rozetřeného efektu. Mléčný vzhled právě aplikovaného filmu během schnutí zmizí. Váleček namáčejte přímo do nádoby a udržujte jej během aplikace stále nasátý produktem. Pro zvýraznění efektu měkkosti v případech, kdy základ příliš absorboval první vrstvu, je  možné aplikovat druhou vrstvu dekoračního nátěru.  – Štětcem  Aplikujte vrstvu FUJI půlkruhovými pohyby a dávejte pozor, aby se produkt roztíral stejnoměrným a homogenním způsobem.  Tento typ aplikace se doporučuje pouze na profily nebo na malé plochy.

 

Čištění náčiní                               : ihned po použití vlažnou vodou.

 

POZNÁMKY: Zkontrolujte, zda je pracovní prostředí čisté, bez prachu a vhodně osvětlené.

Neaplikujte při vyšší relativní vlhkosti než 75%. Teplota podkladu a prostředí musí být v rozmezí od +5 do 35°C. CHRAŇTE PŘED MRAZEM. Výrobek skladujte při teplotě od +5 do 35°C.

 

Údaje uvedené v tomto technickém listu odpovídají našim zkušenostem a technickým znalostem: nezbavují naše zákazníky provádění vlastních předběžných zkoušek k určení vhodného použití.