FLORA – 0552


Vrchní materiál se starobylým efektem na dekorace klasických interiérů

 

Popis a použití

FLORA je  dekorační interiérový materiál, který dodává povrchu stěn jemnou povrchovou úpravu se starobylým estetickým efektem. Je vyroben ze speciálních pryskyřic, má vysokou odolnost vůči nárazům, otěru i častému umývání vodou. Dá se aplikovat na běžné omítky na bázi vápna, cementové malty a cementu obecně, na vhodně ošetřený sádrový podklad i sádrokarton. Výrobek je možné barvit použitím tintometrického systému ADVANCE HT.

 

Technické parametry

Barva :                                                : bílá vločkovitá

Druh pojiva                              : akrylová disperze

Vzhled suchého filmu               : satinovaný

Specifická hmotnost                 : 1.02 kg/l ( ± 0.04)

Indikativní praktická spotřeba*   : 5 ÷ 6 m²/l s jednou vrstvou

Stabilita při skladování              : 24 měsíců v neporušeném obalu.

* Spotřeba se může měnit podle hrubosti a savosti podkladu.

Poznámka: Uvedené údaje byly zjišťovány při teplotě 20°C.

 

Výrobek odpovídá směrnici 2004/42/CE-IIA(I) pro maximální obsah těkavých organických látek (COV): 200g/l (2010).

 

Způsoby aplikace

Příprava podkladu                    : Podklad musí být vyzrálý, nedrobivý a čistý (bez mastnot, oleje nebo jiných znečišťujících činidel). V případě poškozených povrchů odstraňte všechny stopy nedržící staré malby i eventuální zvětralé povrchy. Je-li na podkladu plíseň nebo řasy, proveďte ošetření čisticím přípravkem DECISO kód 0610, stěnu umyjte a až dokonale uschne, aplikujte sanační přípravek RENOVO kód 0602.

Zatmelte a vyrovnejte otvory, praskliny a nerovnosti výrobkem IMPASTUK UNIVERSAL  EXTRA  série 0401, výrobkem IMPASTUK POLVERE kód 0410 nebo IMPASTUK POLVERE EXTRA kód O418. Na novou omítku, prášivou nebo hodně savou, na tmelená místa nebo staré drobivé malby aplikujte jednu vrstvu izolačního fixačního přípravku, aby byla savost podkladu stejnoměrná. Vhodné jsou k tomu příslušně                                                   naředěné naše výrobky  POLY VA kód 0003 nebo POLY ACRYL kód 0004 nebo SUPERFIX kód  0010. Po uschnutí pokračujte aplikací  nátěru ALBA, série 0558 nebo QUARZ BLEND série 0507; zkontrolujte, zda je povrch suchý a aplikujte nátěr FLORA.

Příprava výrobku                     :  míchejte, dokud nemá stejnoměrnou barvu a konzistenci.

Náčiní                                     :  štětec typu „spalter“ – stěrka na dekorační materiály

Ředění                                       :  výrobek je připraven k použití

Aplikační metoda                    :  Nátěr FLORA proveďte štětcem typu „spalter“ střídavými tahy tak, aby se

dosáhlo povrchu s požadovaným efektem. Asi za 5 ÷ 10 minut vyhlaďte

povrch stěrkou na dekorační materiály, přičemž zatlačujte do povrchu bílé

vločky malby. Tím se dosáhne zvláštního dekoračního efektu.

Schnutí na vzduchu (20°C)      : na dotek                     :       5 ÷  6 hodin

do hloubky             :     48 ÷ 72 hodin

Čištění náčiní                            : ihned po použití vlažnou vodou.

 

POZNÁMKY: Neaplikujte při vyšší relativní vlhkosti než 75%.Teplota podkladu a prostředí musí být v rozmezí od +5 do 35°C.  CHRAŇTE PŘED MRAZEM. Výrobek skladujte při teplotě od +5 do 35°C.

 

Údaje uvedené v tomto technickém listu odpovídají našim zkušenostem a technickým znalostem: nezbavují naše zákazníky provádění vlastních předběžných zkoušek k určení vhodného použití.