FIONA – 0554


Vrchní materiál s kovovým efektem

 

Popis a použití

Zářivé kovové pigmenty této vrchní dekorační malby, aplikované na zvláštní vrstvu strukturálního základu, zvýrazňují moderní charakter povrchů.

 

Technické parametry

Barva :                                                : viz složku

Druh pojiva                              : akrylová disperze

Indikativní praktická spotřeba*   : 6 ÷ 7 m²/l

Stabilita při skladování              : 24 měsíců v neporušeném obalu.

* Spotřeba se může měnit podle hrubosti a savosti podkladu a v závislosti na použitém způsobu aplikace.

Poznámka: Uvedené údaje byly zjišťovány při teplotě 20°C.

 

Výrobek odpovídá směrnici 2004/42/CE-IIA(I) pro maximální obsah těkavých organických látek (COV): 200g/l (2010).

 

Způsoby aplikace

Příprava podkladu : Podklad musí být vyzrálý, nedrobivý a čistý (bez mastnot, oleje nebo jiných znečišťujících činidel). V případě poškozených povrchů odstraňte všechny stopy nedržící staré malby i eventuální zvětralé povrchy. Je-li na podkladu plíseň nebo řasy, proveďte ošetření čisticím  přípravkem DECISO kód 0610, stěnu umyjte a až dokonale uschne, aplikujte sanační přípravek RENOVO kód 0600.

Zatmelte a vyrovnejte otvory, praskliny a nerovnosti výrobkem IMPASTUK UNIVERSAL  EXTRA  série 0401, výrobkem IMPASTUK POLVERE kód 0410 nebo IMPASTUK POLVERE EXTRA kód O418. Na novou omítku, prášivou nebo hodně savou, na tmelená místa nebo staré drobivé malby aplikujte jednu vrstvu izolačního fixačního přípravku, aby byla savost podkladu stejnoměrná. Vhodné jsou k tomu příslušně                                                 naředěné naše výrobky  POLY VA kód 0003 nebo POLY ACRYL kód 0004 nebo SUPERFIX kód  0010.

 

Příprava výrobku                     :  Vrchní nátěr FIONA se nebarví: efekt závisí na kovovém pigmentu, proto

před použitím produkt pečlivě promíchejte.

 

Náčiní                                     : štětec typu „spalter“ – plochý široký štětec

Ředění                                       :  výrobek je připraven k použití

 

Aplikační metoda                    : Podklad ošetřený podle výše uvedených pokynů musí být pro tento nátěr

připraven s jednou vrstvou BASE NEUTRA GEA série 0555, aplikovanou rukavicí do tvaru skvrn, aby vynikl pruhovaný charakter vrchního dekoračního nátěru. Naneste první vrstvu produktu FIONA štětcem typu „spalter“ nebo širokým plochým štětcem; produkt rozetřete po povrchu střídavými tahy ve stejnoměrném množství; asi za 2 ÷ 3 hodiny zasychání povrch dokončete do stejnoměrné podoby poslední vrstvou, aplikovanou štětcem.

Čištění náčiní                               : ihned po použití vlažnou vodou.

 

POZNÁMKY:

Zkontrolujte, zda je pracovní prostředí čisté, bez prachu a zda je vhodně osvětlené.

Neaplikujte při vyšší relativní vlhkosti než 75%.

Teplota podkladu a prostředí musí být v rozmezí od +5 do 35°C.

 

CHRAŇTE PŘED MRAZEM. Výrobek skladujte při teplotě od +5 do 35°C.

 

Údaje uvedené v tomto technickém listu odpovídají našim zkušenostem a technickým znalostem: nezbavují naše zákazníky provádění vlastních předběžných zkoušek k určení vhodného použití.