ARKEA – 0538


Mramorový vápenný materiál pro interiéry i exteriéry

 

Popis a použití

Pečlivě vyvážený jemný mramorový prach kombinovaný s vápnem umožňuje dosáhnout  kvalitní zatíraný povrchový nátěr, a to i v historických a ve zvláště významných architektonických budovách.

Jde o velice prodyšný materiál, s nízkou schopností zachycovat nečistoty a s dobrou odolností vůči povětrnostním vlivům; zásaditost vyplývající ze samotné podstaty vápna dodává nátěru dlouhodobější účinnost proti plísním a bakteriím. ARKEA je výrobek určený pro aplikaci na minerální podklady, proto se nedoporučuje jeho použití na syntetické výrobky, jakými jsou omyvatelné vodou ředitelné nátěry, plastické nátěry, emaily atd. Výrobek je možné barvit použitím tintometrického systému ADVANCE HT.

 

Technické parametry

Barva :                                                : viz složku

Druh pojiva                              : modifikované hašené vápno

Maximální zrnitost         :           : 0,3 mm

Specifická hmotnost                 : 1.55 kg/l ( ± 0.05)

Indikativní praktická spotřeba    : 2.0 ÷ 2.5 kg/m² při dvou vrstvách nanášených na hladký povrch

s průměrnou savostí

Stabilita při skladování              : 24 měsíců v neporušeném obalu.

 

Poznámka: Uvedené údaje byly zjišťovány při teplotě 20°C.Výrobek odpovídá směrnici 2004/42/CE-IIA(I) pro maximální obsah těkavých organických látek (COV): 200g/l (2010).

 

Způsoby aplikace

Příprava podkladu                    : Aplikujte na vyzrálou, suchou a bezprašnou  omítku, bez míst, která by

špatně držela. V případě poškozených povrchů odstraňte kartáčem všechny stopy nedržící staré malby až na omítku. Je-li na podkladu plíseň nebo řasy, proveďte ošetření čisticím přípravkem na stěny DECISO kód 0610, povrch umyjte a až dokonale uschne, aplikujte sanační přípravek RENOVO kód 0600. Vyrovnejte eventuální nerovnosti výrobkem IMPA RAS kód 0542 a takto ošetřené části ponechte vyzrát. Pokud je povrch zvláště drobivý nebo porézní, aplikujte jednu vrstvu izolačního fixačního vodou ředitelného přípravku  POLY ACRYL kód 0004 nebo SUPERFIX kód  0010, příslušně naředěného podle stupně savosti podkladu.

Náčiní                                 : hladítko z nerezové oceli, hladítko s houbou pro dosažení rustikálního povrchu

Ředění                                : výrobek je připraven k použití

Způsob aplikace               :  Podklad před aplikací navlhčete vodou, aby neabsorboval veškerou vodu z aplikovaného produktu.

Pro dosažení “mramorového efektu” na povrchu: naneste první vrstvu produktu ARKEA nerezovým ocelovým hladítkem. Po uschnutí aplikujte druhou vrstvu. Jakmile aplikovaný produkt ztratil část povrchové vody, aplikujte malá množství produktu, mokré do mokrého, tlačte hladítkem na povrch a zaplňujte póry, Potom přistupte k leštění, kdy  z povrchu hranou ocelového hladítka stíráte materiál a zažehlujete povrch.

Pro dosažení “rustikálního efektu” :naneste první vrstvu produktu ARKEA nerezovým ocelovým hladítkem. Po uschnutí aplikujte druhou vrstvu. Jakmile aplikovaný materiál ztratil část povrchové vody, přistupte k povrchové úpravě hladítkem s houbou. Ke zpevnění nátěru dojde za 2 ÷ 3 dny, proto je po tuto dobu nutno povrch chránit před deštěm a vlhkostí.         Neprovádějte za plného slunečního žáru.

Schnutí na vzduchu při 20°C               : na dotek        :     2 ÷ 3 hodiny

Čištění náčiní                                      : ihned po použití vlažnou vodou

 

POZNÁMKY: Neaplikujte za mlhy nebo za deště nebo při vyšší relativní vlhkosti než 75%. Teplota podkladu a prostředí musí být v rozmezí od +10 do 35°C. CHRAŇTE PŘED MRAZEM. Výrobek skladujte při teplotě od +5 do 30°C.

 

Údaje uvedené v tomto technickém listu odpovídají našim zkušenostem a technickým znalostem: nezbavují naše zákazníky provádění vlastních předběžných zkoušek k určení vhodného použití. Další technické údaje a informace i speciálních cyklech aplikace vyžádejte u našeho technického servisu.