ARES – 1857


Antikorozivní lesklý syntetický email aplikovaný štětcem, rychleschnoucí


24/02/10 LRB/nz

 

Popis a použití

Lesklý antikorozní vrchní lak dobré kvality na bázi alkydických pryskyřic, aplikovatelný i přímo na železný povrch.

Dá se barvit tintometrickým systémem ADVANCE HT/IMPASYSTEM.

 

Technické parametry

Barva :                                     dle požadavku

Vzhled suchého filmu :             lesklý – 75 ÷ 85 gloss (Gardner 60°)

Viskozita :                                2500 ÷ 5000 mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 4

Indikativní praktická spotřeba *: 8 ÷ 10 m²/kg při dvou vrstvách

Stabilita při skladování :            12 měsíců v neporušeném obalu.

* Spotřeba je počítána na doporučený nános na rovný a pravidelný povrch.

Poznámka: Údaje byly zjišťovány při teplotě 20°C.

Výrobek je v souladu se směrnicí 2004/42/CE-IIA(l) maximální obsah COV: 500 g/l (2010)

 

Způsob aplikace

Příprava podkladu                                       ŽELEZNÉ POVRCHY: odstranit všechny stopy rzi,  okují,

mastnoty a vlhkosti; odbrousit starý lak, který má špatnou

přilnavost, pak aplikovat dvě vrstvy  ARES série 1857.

Když je vyžadován cyklus s lepšími antikorozními vlastnostmi, aplikujte nejprve první vrstvu antikorozního nátěru OXITE série 1010; po zaschnutí naneste 1 nebo 2 vrstvy emailu ARES s intervalem 24 hodin.

DŘEVĚNÉ POVRCHY: obrousit smirkovým papírem a připravit základ aplikováním laku WOOD PRIMER kód 0641.

POZINKOVANÉ, HLINÍKOVÉ  POVRCHY A POVRCHY Z LEHKÝCH SLITIN: k dosažení výborné přilnavosti použijte jako základ jednu vrstvu PRIMING COAT série 1243.

 

Příprava výrobku :                                       Míchejte, dokud nedosáhnete stejnoměrné barvy a konzistence

 

Způsob aplikace :                                 –  štětec – váleček

–   stříkací pistolí se směšováním se vzduchem: použijte trysku o

∅ 1.4 ÷ 1.7 mm a tlak 3 ÷ 4 bary.

 

Ředění :                                                    max  5%  TERPENTÝNU kód 1602 nebo SYNTETICKÉHO

ŘEDIDLA kód 1603.

Doporučené nánosy :                           50 ÷ 60 μm suchého nánosu dosaženého se dvěma vrstvami.

4/02/10 LRB/nz

 

 

Sušení na vzduchu (20°C.) :             V bezprašném prostředí : 30 ÷ 40minut

Na dotek  : 5 ÷ 6 hodin

Do hloubky : 24 ÷ 36 hodin

 

 

POZNÁMKY: Zvýšená vlhkost prostředí a příliš silné vrstvy mohou prodloužit tvrdnutí aplikovaného filmu.

Údaje uvedené v tomto technickém listu odpovídají našim zkušenostem a technickým znalostem: nezbavují naše zákazníky provádění vlastních přípravných zkoušek k určení vhodného použití. Další technické údaje a informace o speciálních cyklech aplikace vyžádejte u našeho technického servisu.

 

Tento technický list ruší a nahrazuje listy předcházející. Zkontrolujte, zda vlastníte poslední verzi. Výše uvedené údaje mají zákazníkům usnadnit používání našich výrobků. Výrobce ovšem nepřebírá zodpovědnost za provedené aplikace mimo svoji kontrolu.