ALOHA – 0556


ALOHA 0556.

Vrchní materiál s perleťovým efektem

 

Popis a použití

Tento vrchní materiál v moderních tónech zdůrazňuje zářivou hru světla v perleti.

Dá se barvit použitím tintometrického systému ADVANCE HT nebo tónováním produktem Toner série 6005.

 

Technické parametry

Barva :                                                : viz složku

Druh pojiva                              : akrylová disperze

Indikativní praktická spotřeba*   : 6 m²/l při dvou vrstvách

Stabilita při skladování              : 24 měsíců v neporušeném obalu.

* Spotřeba se může měnit podle hrubosti a savosti podkladu a v závislosti na použitém způsobu aplikace.

Poznámka: Uvedené údaje byly zjišťovány při teplotě 20°C.

 

Výrobek odpovídá směrnici 2004/42/CE-IIA(I) pro maximální obsah těkavých organických látek (COV): 200g/l (2010).

 

Způsoby aplikace

Příprava podkladu : Podklad musí být vyzrálý, nedrobivý a čistý (bez mastnot, oleje nebo jiných nečišťujících činidel). V případě poškozených povrchů odstraňte všechny stopy nedržící staré malby i eventuální zvětralé povrchy.Je-li na podkladu plíseň nebo řasy, proveďte ošetření čisticím přípravkem DECISO kód 0610, stěnu umyjte a až dokonale uschne, aplikujte sanační přípravek RENOVO kód 0602.Zatmelte a vyrovnejte otvory, praskliny a nerovnosti výrobkem IMPASTUK UNIVERSAL  EXTRA  série 0401, výrobkem IMPASTUK POLVERE kód 0410 nebo IMPASTUK POLVERE EXTRA kód O418. Na novou omítku, prášivou nebo hodně savou, na tmelená místa nebo staré drobivé malby aplikujte jednu vrstvu izolačního fixačního přípravku, aby byla savost podkladu stejnoměrná. Vhodné jsou k tomu příslušně naředěné naše výrobky  POLY VA kód 0003 nebo POLY ACRYL kód 0004 nebo SUPERFIX kód  0010. Po uschnutí aplikujte jednu vrstvu výrobku  ALBA kód 0558 bílé barvy; zkontrolujte, zda je povrch suchý, hladký a stejnoměrný a pokračujte aplikací výrobku ALOHA.

Příprava výrobku                     :  míchejte, dokud nemá stejnoměrnou barvu a konzistenci.

Způsob aplikace                                 :  válečkem s hladkým vlasem + rukavicí – válečkem + hladítkem

Ředění                                       :  výrobek je připraven k použití

Aplikační metoda                    :  válečkem + rukavicí

Naneste první vrstvu materiálu ALOHA pomocí válečku s hladkým vlasem; produkt rozetřete po povrchu stejnoměrným způsobem; když je zcela suchý, asi po 3 ÷ 4 hodinách, aplikujte rukavicí GP druhou vrstvu a roztírejte produkt krouživými pohyby, až dosáhnete povrchu se stejnoměrným oblakovým efektem. – Štětec + hladítko První vrstvu aplikujte štětcem typu “spalter” nebo širokým plochým štětcem; rozetřete po povrchu ve střídavých úsecích a ve stejnoměrném množství; celou plochu vyhlazujte  kruhovými pohyby hladítka FP2 s hladkým vlasem.Asi za 3 ÷ 4 hodiny, když je první vrstva zcela suchá, aplikujte stejným způsobem druhou vrstvu materiálu ALOHA a před zaschnutím povrch vyhlaďte hladítkem, jako je uvedeno výše.

Čištění náčiní                               : ihned po použití vlažnou vodou.

POZNÁMKY:  Neaplikujte při vyšší relativní vlhkosti než 75%. Teplota podkladu a prostředí musí být v rozmezí od +5 do 35°C.

CHRAŇTE PŘED MRAZEM. Výrobek skladujte při teplotě od +5 do 35°C.

 

Údaje uvedené v tomto technickém listu odpovídají našim zkušenostem a technickým znalostem: nezbavují naše zákazníky provádění vlastních předběžných zkoušek k určení vhodného použití. Další technické údaje a informace i speciálních cyklech aplikace vyžádejte u našeho technického servisu.