ALBA – 0558


ALBA – 0558.

Omyvatelný akrylový vodou ředitelný materiál na ochranu

proti řasám a plísním

 

Popis výrobku a použití

Alba je omyvatelný vodou ředitelný materiál s obsahem dezinfekčních přísad, pigmentů a plničů, které umožňují vynikající aplikaci, dodávají vysokou krycí schopnost a dobrou odolnost vůči zásadám; maximální omyvatelnost se dosáhne za 8 až 10 hodin po aplikaci.Používá se jako základ pod aplikaci dekoračních nátěrů série ORIZZONTI. Může se aplikovat na běžné omítky na bázi vápna, cementové malty a cementu obecně, na vhodně ošetřený sádrový podklad i sádrokarton. Výrobek je možné obarvit použitím tintometrického systému ADVANCE HT nebo pastami IMPACOLOR UNI série 6003.

 

Technické parametry

Barva :                                                : bílá

Druh pojiva                              : akrylátová disperze

Vzhled suchého filmu               : matný (UNI 10795)

Specifická hmotnost                 : 1.56 kg/l ( ± 0.02)

Viskozita                                  : 10000 ÷ 14000 mPa.s Brookfield RVT 20 rpm  6 s

Odolnost při omývání               : vynikající (UNI 10795) > 20000 cyklů Gardner (UNI 10560)

Indikativní praktická spotřeba*   : 7 ÷ 8 m²/l při dvou vrstvách

Stabilita při skladování              : 24 měsíců v neporušeném obalu.

* Spotřeba se může měnit podle hrubosti a savosti podkladu a v závislosti na použitém způsobu aplikace.   Poznámka: Uvedené údaje byly zjišťovány při teplotě 20°C.

 

Výrobek odpovídá směrnici 2004/42/CE-IIA(a) pro maximální obsah těkavých organických látek (COV): 30g/l (2010).

 

Způsoby aplikace

Příprava podkladu                    : Podklad musí být vyzrálý, nedrobivý a čistý (bez mastnot, oleje nebo jiných znečišťujících činidel). V případě poškozených povrchů odstraňte všechny stopy nedržící staré malby i eventuální zvětralé povrchy. Je-li na podkladu plíseň nebo řasy, proveďte ošetření čisticím přípravkem DECISO kód 0610, stěnu umyjte a až dokonale uschne, aplikujte sanační přípravek RENOVO kód 0602.Zatmelte a vyrovnejte otvory, praskliny a nerovnosti výrobkem IMPASTUK UNIVERSAL  EXTRA  série 0401, výrobkem IMPASTUK POLVERE kód 0410 nebo IMPASTUK POLVERE EXTRA kód O418. Na novou omítku, prášivou nebo hodně savou, na tmelená místa nebo staré drobivé malby aplikujte jednu vrstvu izolačního fixačního přípravku, aby byla savost podkladu stejnoměrná. Vhodné jsou k tomu příslušně naředěné naše materiály  POLY VA kód 0003 nebo POLY ACRYL kód 0004 nebo SUPERFIX kód  0010. Po uschnutí pokračujte aplikací  nátěru ALBA.

Příprava výrobku                     :  míchejte, dokud nemá stejnoměrnou barvu a konzistenci.

Způsob aplikace                      :  – štětcem – válečkem –  stříkáním – airless

Ředění  v hmotnosti                :  20 ÷ 25% vody na první vrstvu, 15 ÷ 20%   na druhou

Ředění v objemu                     :  30 ÷ 40%  na první vrstvu, 25 ÷ 30% na druhou.

Přelakování                             : mezi oběma aplikacemi počkejte 5 ÷ 6 hodin

POZNÁMKY: Neaplikujte při vyšší relativní vlhkosti než 75%.

Teplota podkladu a prostředí musí být v rozmezí od +5 do 35°C.

CHRAŇTE PŘED MRAZEM. Výrobek skladujte při teplotě od +5 do 35°C.

Údaje uvedené v tomto technickém listu odpovídají našim zkušenostem a technickým znalostem: nezbavují naše zákazníky provádění vlastních předběžných zkoušek k určení vhodného použití. Další technické údaje a informace i speciálních cyklech aplikace vyžádejte u našeho technického servisu.