IMPA Kvalita


Naší politikou je kvalita

Pracujeme s ohledem na životní prostředí a s bezpečnostními opatřeními pro pracovníky,  jsme si vědomi sociální a etické zodpovědnosti vůči společnosti.

Již od roku 1992 se Impa zařadila k “Responsible care”, k programu podporovanému v Itálii společnosti Federchimica, tento program představuje dobrovolný závazek světového chemického průmyslu chránit životní prostředí, bezpečnost a zdraví.

V roce  2000 se stalo pro firmu Impa obrovským závazkem co nejlépe sloužit zákazníkům dosažení a potom udržení Certifikátu kvality UNI EN ISO 9001.
Certifikace ochrany prostředí  UNI EN ISO14001 úspěšně dokončena 16. ledna 2006 představuje poslední dosažený cíl podniku, který je otevřený a citlivý k otázkám životního prostředí.

Ceny a uznání

Cena produkt 2007

Cena podnikům za inovaci 2009

Smeraldino

Důkaz o politice podniku chránit životní prostředí.

V roce 2005 byl závazek Impy chránit životní prostředí doprovázen objevením společenstvím zelené ropuchy (což je ohrožený druh, chráněný Bermskou úmluvou), která našla svůj ,,domov“ ve sběrné nádrži výrobního závodu.

Tato mimořádná událost svědčí o dodržování předpisů pro ochranu životního prostředí.